x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ENGFA2C Amerikan kirjallisuus II: vuodesta 1900 nykypäivään 4 op

Osaamistavoitteet

Tutustuminen aikakauden keskeisiin kirjallisiin teksteihin, teemoihin ja modernismin, postmodernismin ja amerikkalaisuuden käsitteisiin sekä kirjallisuudenlajeihin. Kirjallisuusteoreettisten lukutapojen syventäminen.

Sisältö

Katsaus amerikkalaisen kirjallisuuden kehitykseen 1900-luvun alusta nykypäiviin sen historiallisissa, kulttuurisissa ja sosiaalisissa konteksteissa, painottaen erityisesti käsitteitä modernismi, postmodernismi ja amerikkalaisuus edustavan tekstivalikoiman avulla. Luennot ja tutoriaalit oppimateriaalien pohjalta.

Opetuskieli

englanti

Vaadittavat opintosuoritukset

Essee/tentti.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Essee/tentti.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Tekstivalikoima ja kaksi romaania tai näytelmää.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Aineopinnot (Englantilainen filologia)
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Aineopinnot (sivuaineopiskelijoille) (Englantilainen filologia)
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö