x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ENGFA2B Britannian kirjallisuus III: vuodesta 1900 nykypäivään 4 op

Osaamistavoitteet

Tutustuminen modernismin käsitteeseen sekä aikakauden keskeisiin kirjallisiin teemoihin ja kirjallisuudenlajeihin. Kirjallisuuden teoreettisten lukemistapojen syventäminen.

Sisältö

Katsaus brittiläiseen ja irlantilaiseen kirjallisuuteen 1900-luvun alusta nykypäivään niiden historiallisissa, kulttuurisissa ja sosiaalisissa konteksteissa, painottaen erityisesti modernismia ja postmodernismia edustavan tekstivalikoiman avulla. Luennot ja tutoriaalit oppimateriaalien pohjalta.

Opetuskieli

englanti

Vaadittavat opintosuoritukset

Essee/tentti.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Essee/tentti.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Greenblatt, S. (ed.). 2006. The Norton Anthology of English Literature. 8th edition.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Aineopinnot (Englantilainen filologia)
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Aineopinnot (sivuaineopiskelijoille) (Englantilainen filologia)
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö