x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ENGFA2A Britannian kirjallisuus II: 1780-1900 4 op

Osaamistavoitteet

Tutustuminen aikakauden kirjallisuuteen sekä romantiikan ja viktoriaanisuuden käsitteisiin. Kirjallisuuden teoreettisten lukemistapojen syventäminen.

Sisältö

Katsaus brittiläisen kirjallisuuden kehitykseen sen historiallisissa, kulttuurisissa ja sosiaalisissa konteksteissa edustavan tekstivalikoiman avulla. Luennot ja tutoriaalit oppimateriaalien pohjalta.

Opetuskieli

englanti

Vaadittavat opintosuoritukset

Essee/tentti.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Essee/tentti.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Greenblatt, S. (ed.). 2006. The Norton Anthology of English Literature. 8th edition.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Aineopinnot (Englantilainen filologia)
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Aineopinnot (sivuaineopiskelijoille) (Englantilainen filologia)
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö