x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ENGFA1B Ääntäminen ja intonaatio 2 op

Osaamistavoitteet

Kehitetään ääntämisen ja intonaation taitoja.

Sisältö

Kurssi keskittyy englannin sana- ja lausepainoon ja intonaatioon sekä opiskelijan kommunikatiivisten taitojen parantamiseen erilaisten harjoitusten avulla, mukaanlukien käsikirjoitetut suulliset esitykset.

Opetuskieli

englanti

Vaadittavat opintosuoritukset

Kirjallinen tentti ja lukukoe.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Kirjallinen intonaatioanalyysikoe ja lukukoe.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Aineopinnot (Englantilainen filologia)
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Aineopinnot (sivuaineopiskelijoille) (Englantilainen filologia)
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö