x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ENGFA10 Muita aineopintoja 0–10 op
Vastuutaho
Englantilainen filologia
Osallistumisoikeus opintojaksolle:
  • Pääaineopiskelijoilla
  • Sivuaineopiskelijoilla

Osaamistavoitteet

Opiskelija laajentaa englannin kielen tietojaan muilla omia opintoja tukevilla opinnoilla.

Sisältö

Opintojaksoon voi sisällyttää muissa yliopistoissa suoritettuja opintoja, joilla ei voi korvata mitään aineopintoihin kuuluvaa kurssia.

Vaadittavat opintosuoritukset

Opiskelijoiden tulee esittää kurssitodistukset/opintorekisteriotteet suoritetuista opinnoista opintoneuvojalle.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Lisätietoja

Tähän opintojaksoon merkittävillä suorituksilla ei voi korvata mitään muuta aineopintojen kurssia. Suorituksilla voi ainoastaan korottaa aineopinnoista saatavien opintopisteiden määrää.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Aineopinnot (Englantilainen filologia)
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Aineopinnot (sivuaineopiskelijoille) (Englantilainen filologia)
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö