x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ENGFA3C Kielitiede II 4 op

Osaamistavoitteet

Syvennetään tietoja kielitieteen eri aloilta.

Sisältö

Kurssilla perehdytään erilaisiin merkityksen tutkimisen lähestymistapoihin: semantiikkaan, pragmatiikkaan ja diskurssianalyysiin. Esitellään näiden alueiden keskeiset käsitteet ja lähestymistavat, osaksi lukemisen kautta ja osaksi soveltamalla analyysimalleja englanninkieliseen aineistoon.

Opetuskieli

englanti

Vaadittavat opintosuoritukset

Essee ja kirjallinen tentti.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Essee ja kirjallinen tentti.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Viikoittain jaettavat tekstit ja kysymykset.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Aineopinnot (Englantilainen filologia)
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Aineopinnot (sivuaineopiskelijoille) (Englantilainen filologia)
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö