x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ENGFA1A Kirjoittaminen 3 op

Osaamistavoitteet

Kehittää edelleen opiskelijoiden englannin kielen kirjallista osaamista.

Sisältö

Opiskelijat voivat valita joko käännöskurssin, jolla tehdään viikoittaisia etukäteen palautettavia harjoituksia, joita käsitellään tunnilla, tai kurssin, joka koostuu Moodlen tai sähköpostin kautta jaettavista kirjoitustehtävistä. Harjoituksiin kuuluu käytännön tehtäviä (virallisia kirjeitä, hakemuksia, CV) sekä luovempia tehtäviä.

Opetuskieli

englanti

Vaadittavat opintosuoritukset

Käännös: kymmenen viikoittaista harjoitusta ja oppitunnit.
Vaihtoehtoinen kirjoituskurssi: harjoitusten ohjelma ilmoitetaan tunnilla kurssin alussa.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Jatkuva arviointi.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Aineopinnot (Englantilainen filologia)
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Aineopinnot (sivuaineopiskelijoille) (Englantilainen filologia)
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö