x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ENGFA0 Kielitaitokoe
Vastuutaho
Englantilainen filologia

Osaamistavoitteet

Kielitaidon riittävän korkean tason varmistaminen aineopintojen loppumerkintää varten.

Sisältö

Kokeella testataan kirjoitetun kielen taitoa ja kieliopillista tarkkuutta. Kokeen osa-alueita ovat virheen korjaus, sanasto, artikkelit, prepositiot ja verbimuodot.

Opetuskieli

englanti

Vaadittavat opintosuoritukset

Vaaditaan ainoastaan niiltä opiskelijoilta, joiden ENGFP0 kielitaitokontrollin arvosana on yli viisi vuotta vanha.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Lisätietoja

Koe järjestetään kummankin lukukauden lopussa.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Aineopinnot (Englantilainen filologia)
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Aineopinnot (sivuaineopiskelijoille) (Englantilainen filologia)
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö