x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TRVESM11 Konsekutiivitulkkaus venäjä - suomi 2 op

Yleiskuvaus

pakollinen

Osaamistavoitteet

Opiskelija oppii konsekutiivitulkkaustekniikan.

Sisältö

Syvällinen perehdyttäminen konsekutiivitulkkaukseen ja konsekutiivitulkkausharjoituksia.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Harjoitukset 14 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Harjoitukset ja itsearviointiraportti

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Arviointi perustuu harjoituksiin ja itsearviointiraporttiin.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö