x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TRVEAK16 Käännösviestintä suomi-venäjä 4 op

Osaamistavoitteet

Hyvä yleiskielisten tekstien käännöstaito venäjän kieleen.

Sisältö

Ammattimaisen kääntämisen kurssi. Lyhyiden eri tekstilajeihin ja aihepiireihin kuuluvien tekstien kääntäminen. Rinnakkaistekstien ja sanakirjojen käyttö, Internet-haku.

Opetuskieli

venäjä

Vaadittavat opintosuoritukset

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Aktiivinen osallistuminen luentoihin, käännöstehtävistä suoriutuminen.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö