x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TRVEAK15 Käännösviestintä venäjä-suomi 4 op

Osaamistavoitteet

Hyvä yleiskielisten tekstien käännöstaito suomen kieleen.

Sisältö

Ammattimaisen kääntämisen kurssi. Sisällöllisesti ja kielellisesti haastavien yleiskielisten esitelmien, esitteiden, artikkeleiden, uutisten, haastattelujen ja dokumenttien kääntäminen.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Aktiivinen osallistuminen luentoihin, käännöstehtävistä suoriutuminen.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö