x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TRVEAK14 Kieliharjoitteluraportti 1–4 op
Vastuutaho
Käännöstiede (venäjä)

Osaamistavoitteet

Analysoida kieliharjoittelun antia.

Sisältö

Opiskelija analysoi raportissa kieliharjoittelussa opittuja asioita ja esittää kriittisiä kommentteja sekä omasta oppimisestaan että opetuksen laadusta.

Vaadittavat opintosuoritukset

Arviointi ja arviointiperusteet

Hyväksytty/hylätty.
Raportin perusteella.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö