x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TRVEAK25 Ortodoksisuus ja venäläinen kulttuuri 2–4 op
Vastuutaho
Käännöstiede (venäjä)

Osaamistavoitteet

Perehdyttää opiskelijat siihen, miten ortodoksisuus vaikuttaa Venäjään.

Sisältö

Tarkastella ilmiöitä, joita ulkomaalaisten on usein vaikea ymmärtää ja jotka liittyvät venäläiseen mentaliteettiin, ajankohtaisiin tapahtumiin ja yhteiskuntaan. Ortodoksisuuden merkitys Venäjän kulttuurissa historiallisesta, filosofisesta ja kirjallisuuden näkökulmasta, Venäjän ortodoksisuuden erityispiirteet, sanasto ja reaaliat.

Opetuskieli

venäjä

Vaadittavat opintosuoritukset

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Numeerinen 1-5. Esseen laatu tai tentin suoritustaso.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Oheiskirjallisuus: Byčkov V. V., Russkaja srednevekovaja èstetika X-XVII veka. M. (1992); Merras, Merja, Ortodoksinen elämäntapa. Kirjapaja/Valamon luostari (1986/1992) ym. kirjallisuutta opettajan ohjeiden mukaan.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö