x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TRVEAK23 Fraseologia 2–4 op
Vastuutaho
Käännöstiede (venäjä)

Osaamistavoitteet

Omaksua aktiivisesti yleisimmät fraseologiset ilmaisut, joista on hyötyä viestinnän ja maantuntemuksen kannalta.

Sisältö

Venäjän kielen sanonnat, sananlaskut, lentävät lauseet, mietelmät yms. mm. maantuntemuksen, kirjallisuuden ja taiteen kannalta ja kansan mentaliteetin kuvastajina. Mahdolliset muunkieliset vastineet.

Opetuskieli

venäjä

Vaadittavat opintosuoritukset

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Numeerinen 1-5. Aktiivinen osallistuminen luentoihin, harjoitustehtävistä suoriutuminen.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Oheiskirjallisuus: Birih A. K., Mokienko V. M., Stepanova L. I., Slovar' russkoj frazeologii. Istoriko-ètimologičeskij spravočnik. SPb. (2001); Rodima, Aino, Vehmas-Lehto, Inkeri, Ni puha ni pera! Onnea ja menestystä! Venäläisiä fraseologismeja suomalaisille, Finnlectura, Helsinki (1999) ym. kirjallisuutta opettajan ohjeiden mukaan.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö