x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TRVEAK13 Kieliharjoittelun valmennuskurssi 1 op

Osaamistavoitteet

Valmentaa opiskelijaa kieliharjoitteluun.

Sisältö

Käydään läpi venäjänkieliset kielioppitermit; tutustutaan Venäjän ajankohtaisiin aiheisiin, sen kansalaisten mentaliteettiin ja arkipäivään. Tutustutaan nykypäivän kannalta tärkeimpiin sanakäänteisiin, neologismeihin ja fraseologismeihin.

Opetuskieli

venäjä

Vaadittavat opintosuoritukset

Arviointi ja arviointiperusteet

Hyväksytty/hylätty.
Hyväksymismerkintä. Aktiivinen osallistuminen luentoihin ja harjoitustyöt.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
B-työkielen hallinta II (Käännöstiede (venäjä))
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö