x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TRVEAK6 Kieliharjoittelu 1 op
Vastuutaho
Käännöstiede (venäjä)

Osaamistavoitteet

Käytännön venäjän kielen taidon kehittäminen, tutustuminen venäläiseen kaunokirjallisuuteen, kulttuuriin, historiaan, maantieteeseen ja nykypäivään.

Sisältö

Lukukauden opiskelu tai vähintään kahden kuukauden kielikurssi tai muu kielitaitoa kehittävä toiminta Venäjällä.
Kieliharjoittelussa suoritettavat pakolliset opinnot (14 op) korvaavat opintojaksot VEAK7 Puhevalmius III (3 op), VEAK8 Maantuntemus II (4 op), VEAK9 Tekstin tuottaminen III (3 op) ja VEAK10 Kääntäminen suomi–venäjä II (4 op).
Kieliharjoittelussa suoritettavilla vapaaehtoisilla opinnoilla (7 op) voi korvata opintojaksot VEAK11 Kaunokirjallisuus (4 op) ja VEAK12 Syntaksi (3 op).

Vaadittavat opintosuoritukset

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
B-työkielen hallinta II (Käännöstiede (venäjä))
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö