x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TRVEAK3 Tekstin tuottaminen II 2 op

Osaamistavoitteet

Hyvän kirjallisen ilmaisutaidon saavuttaminen venäjän kielessä.

Sisältö

Venäjänkielisen liikekirjeenvaihdon perusteet, Venäjä-kaupan asiakirjat ja tekstit.

Opetuskieli

venäjä

Vaadittavat opintosuoritukset

Osallistuminen opetukseen ja harjoitustyöt.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Numeerinen 1-5. Aktiivinen osallistuminen luentoihin ja harjoitustyöt.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Oheiskirjallisuus: Stenjukov M. V., Dokumenty. Deloproizvodstvo. Izdanie 8-e. M. (2003); Kodnrat'eva S. I., Maslova E. L., Delovaja perepiska. M. (2002) ym. kirjallisuutta opettajan ohjeiden mukaan.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
B-työkielen hallinta II (Käännöstiede (venäjä))
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö