x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TRVEAK2 Puhevalmius II 2 op

Osaamistavoitteet

Hyvän suullisen ilmaisutaidon saavuttaminen venäjän kielessä.

Sisältö

Keskustelu nykypäivän Venäjää koskevista aiheista. Sanavaraston laajentaminen, nopean reagointivalmiuden harjoittelu erilaisissa puhetilanteissa. Vastaa venäjän kielen ja kulttuurin opintojaksoa SLAFA100 Keskusteluharjoitukset.

Opetuskieli

venäjä

Vaadittavat opintosuoritukset

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Numeerinen 1-5. Aktiivinen osallistuminen harjoituksiin, keskustelutaito.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
B-työkielen hallinta II (Käännöstiede (venäjä))
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö