x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TRVEAK8 Maantuntemus II 4 op
Vastuutaho
Käännöstiede (venäjä)

Osaamistavoitteet

Syventää Venäjän kulttuurin ja yhteiskunnan tuntemusta.

Sisältö

Kurssi suoritetaan kieliharjoittelussa Venäjällä.

Vaadittavat opintosuoritukset

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö