x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TRMUS8 Käyttäjälähtöinen viestintä monikielisessä kontekstissa 3 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija oppii ymmärtämään käytettävyyden ja käyttäjäryhmien analysoinnin perusteet monikielisen viestinnän kontekstissa.

Sisältö

Luentoja käytettävyydestä, käyttäjälähtöisestä viestinnän suunnittelusta ja vastaanottotutkimuksesta.

Toteutustavat

Teknisen viestinnän erikoistumisopinnot järjestää osan opetuksesta.

Vaadittavat opintosuoritukset

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kirjallisuus: Sinkkonen, I., Kuoppala, H., Parkkinen, J. ja Vastamäki, R. Käytettävyyden psykologia. IT Press 3 p. 2006.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Valinnaiset opinnot (Käännöstiede (englanti))
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö