x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TRMUS18 Typografian perusteet kääntäjille 3 op
Vastuutaho
Käännöstiede
Vastuuhenkilö
Jürgen Schopp

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee ammattimaisen typografisen suunnittelun välineet ja tunnusmerkit. Omien työkielten ja -kulttuurien osalta opiskelija tuntee tekstien ortotypografiset piirteet. Opiskelija oppii toteuttamaan mallin pohjalta käännöksen ulkoasun. Opiskelija oppii tuntemaan erilaisiin painotuotteisiin ja digitaalisiin viestintävälineisiin liittyvät työvaiheet ja niiden vaikutuksen käännösprosessiin.

Sisältö

Perustiedot typografisista muotoilukeinosta ja -periaatteista. Erot maallikoiden ja ammattilaisten typografisessa suunnittelussa. Tekstin ammattimaisen typografisen suunnittelun eri vaiheet ja toimijat. Typografian rooli käännösprosessissa.

Vaadittavat opintosuoritukset

Osallistuminen seminaarimuotoisen työpajan työskentelyyn ja kirjallinen tentti.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Arviointi perustuu työpajatyöskentelyyn ja kirjalliseen lopputenttiin.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Schopp, J., Typographie, Layout und Translation. Teksti-, materiaali- ja harjoitusvihko; Brusila, R., Typografia – Kieltä vai visuaalisuutta. 2001; Itkonen, M., Typografian käsikirja. 2003. Tentti pohjautuu kurssikirjallisuuteen.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Valinnaiset opinnot (Käännöstiede (englanti))
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö