x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TRMUS28 Suomennoskirjallisuuden historia 6 op
Vastuutaho
Käännöstiede

Osaamistavoitteet

Perehtyminen (kirjallisuuden) käännöstoiminnan historiaan Suomessa

Sisältö

Kirjallinen tentti. Suomennoskirjallisuuden historia, osat I ja II, Helsinki: SKS.

HUOM! Kurssin tentti on aineistotentti, eli tenttikirjat saa ottaa mukaan tenttiin.

Vaadittavat opintosuoritukset

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Suomennoskirjallisuuden historia I ja II. SKS 2007.

HUOM! Kurssin tentti on aineistotentti, eli tenttikirjat saa ottaa mukaan tenttiin.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Valinnaiset opinnot (Käännöstiede (englanti))
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö