x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TRMUS25 Suomenkielisen kaunokirjallisuuden kääntäminen 6 op
Vastuutaho
Käännöstiede

Osaamistavoitteet

Opintojakson aikana opiskelija oppii tulkitsemaan ammattimaisesti suomenkielistä kaunokirjallisuutta B-työkielelle.

Sisältö

Opintojakson aikana opiskelija tuottaa etukäteen sovitusta teoksesta (teoksen osasta) käännöksen ja käännöskommentin. Kurssilla tuotetaan esittelykäännöksiä suomenkielisen kaunokirjallisuuden vientiin ulkomaille.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Käännösten ja esseemuotoisten käännöskommenttien laatiminen, keskustelu ja muu opetukseen osallistuminen.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Lisätietoja

Kaunokirjallisen ja audiovisuaalisen kääntämisen erikoisalan opiskelijoiden tulee suorittaa vähintään kuuden opintopisteen verran B-työkieleen kääntämisen opintoja.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Valinnaiset opinnot (Käännöstiede (englanti))
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö