x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TRMUS24 Audiovisuaalisen kääntämisen seminaari 6 op

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on vahvistaa opiskelijan tietämystä jostain av-kääntämisen osa-alueesta (esim. ruututekstit) ja syventää opiskelijan käännöstaitoja.

Sisältö

Opintojakson aikana tehdään käännös itsenäisenä harjoitustyönä ja laaditaan kommentti työprosessista sekä arvioidaan ja kommentoidaan käännöksiä.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Arviointi perustuu harjoitustehtävään, kommenttitekstiin sekä aktiiviseen opetukseen osallistumiseen.

Lisätietoja

Kaunokirjallisen ja audiovisuaalisen kääntämisen erikoisalan opiskelijoiden tulee suorittaa vähintään toinen seminaareista TRMUS23 ja TRMUS24.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Valinnaiset opinnot (Käännöstiede (englanti))
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö