x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TRSAS4 Tekniikan käännösviestinnän seminaari suomi-saksa 6 op
Vastuutaho
Käännöstiede (saksa)
Edeltävät opinnot
Suositellaan:
Osallistumisoikeus opintojaksolle:
  • Pääaineopiskelijoilla
  • Sivuaineopiskelijoilla

Osaamistavoitteet

Opiskelija hallitsee ammatti- ja erikoiskielistä käännösviestintää, tuntee em. viestinnän toimintaympäristöjä ja osaa arvioida kriittisesti ammatti- ja erikoiskielisiä käännöksiä.

Sisältö

Temaattisen lähestymistavan kautta opitaan tuottamaan ja tarkastelemaan erikois- ja ammattikielisten tekstien käännöksiä sekä soveltamaan mm. opittuja termityön, projektinhallinnan, tiimityön ja käyttäjälähtöisen viestinnän taitoja vaativien käännösten laatimiseen.

Vaadittavat opintosuoritukset

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Arviointi perustuu harjoitustöihin.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Sopimuksen mukaan artikkeleita ja kirjallisuutta.
Arntz, R. 2001. Fachbezogene Mehrsprachigkeit im Recht und Technik. (Georg Olms)
Juhl, Dietrich: Technische Dokumentation. Praktische Anleitungen und Beispiele. 2.Aufl. (Springer)
Schmitt, Peter A. 1999: Translation und Technik. (Stauffenburg)

Lisätietoja

Opiskelijoille, joiden B-työkieli on saksa, tämä kurssi on lokalisoinnin maisteriopinnoissa pakollinen.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö