x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TRMUS9 Terminologia 2 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee yleiskielen ja erikoiskielen väliset keskeiset erot, muodostaa itselleen käsityksen termien asemasta erikoisalan viestinnässä sekä saa perustiedot erikoisalan sanaston laatimisesta.

Sisältö

Yleiskieli ja erikoiskieli; terminologia: tarkoite, käsite, käsitejärjestelmä, määritelmä, termi; sanastonlaadinta, terminografia.

Vaadittavat opintosuoritukset

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Tenttikirjallisuus ilmoitetaan myöhemmin.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö