x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TRMUS13 Sosiaalisen median ja vuorovaikutteisen median perusteet 4 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee sosiaalisen median ja vuorovaikutteisen median tuotantotavan ja erityispiirteet kääntäjän ja lokalisoijan näkökulmasta. Hän osaa analysoida sosiaalisen median ja vuorovaikutteisen median ideologisia taustoja ja valtasuhteita ja näiden asettamia haasteita kääntäjälle ja lokalisoijalle.

Sisältö

Luentoja ja harjoituksia tai kirjallisuuteen perustuva essee- ja analyysitehtävä.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Oppimispäiväkirja tai harjoitusten hyväksyttävä suorittaminen tai itsenäinen essee- ja analyysitehtävä.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Lietsala, K. ja Sirkkunen, E. Social Media. Introduction to the Tools and Processes of Participatory Economy. TUP 2008.

Lisätietoja

Lain ja hallinnon erikoistumisalan suorittajat voivat osallistua tähän opintojaksoon.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Valinnaiset opinnot (Käännöstiede (englanti))
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö