x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TRMUS19 Lokalisoinnin työpaja 6 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa työskennellä monikielisessä tiimissä, tuntee lokalisointiprosessin osa-alueet ja vaiheet ja hallitsee jonkin lokalisointityökalun käytön.

Sisältö

Suoritetaan lokalisointiprojekti monikielisessä opetusryhmässä harjoitellen samalla projektinhallintaa, tiimityötä ja lokalisointityökalujen käyttöä.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Arviointi perustuu harjoitustöihin.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö