x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TRSASM1B Auktorisoitu kääntäminen III (suomi-saksa) 4 op
Vastuutaho
Käännöstiede (saksa)
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Osallistumisoikeus opintojaksolle:
  • Pääaineopiskelijoilla
  • Sivuaineopiskelijoilla

Osaamistavoitteet

Valmius havaita ja ratkaista yleisten asiakirjojen kääntämiseen liittyvät ongelmat, alan säädösten, ohjeiden ja hakuteosten tuntemus ja käyttötaito, taito laatia laillisesti päteviä käännöksiä, oikeudellisen vastuun tiedostaminen.

Sisältö

Tutustuminen asianomaisiin säädöksiin ja viranomaisohjeisiin, yleisten asiakirjojen kontrastiivinen tarkastelu ja systeeminen tulkinta, virallisen kääntämisen menetelmät, lähteiden käyttö, käännösten laatiminen case-harjoituksina ja käännösten käsittely seminaari-istunnoissa sekä mahdollisen korjatun version hyväksyttäminen.

Vaadittavat opintosuoritukset

Seminaarityöskentely ja hyväksytyt harjoitustyöt.

Arviointi ja arviointiperusteet

Hyväksytty/hylätty.
Arviointi perustuu harjoitustöihin.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö