x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TRMUS12 Auktorisoitu kääntäminen I (ammattitietous) 2 op

Osaamistavoitteet

Auktorisoidun kääntäjän ammattitaitovaatimusten sisäistäminen ja toimintavalmiuksien kehittäminen.

Sisältö

Käännösalan eettiset periaatteet ja ammatillinen vastuu, asiakirjalajit, auktorisoidun käännöksen laatimisohjeet, alan keskeiset säädökset ja määräykset, työprosessien hallinta ja ammatissa kehittyminen.

Vaadittavat opintosuoritukset

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kirjallisuus ilmoitetaan myöhemmin.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Valinnaiskurssit II-VI (Pohjoismaiset kielet)
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Valinnaiset opinnot (Käännöstiede (englanti))
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö