x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TRSAS1 Lain ja hallinnon käännösviestinnän seminaari saksa-suomi 6 op

Osaamistavoitteet

Lain ja hallinnon tekstilajien tuntemus ja käännöstaito, kääntäjän kannalta keskeisen informaation lukutaito ja tiedon poiminta.

Sisältö

Kurssilla käännetään lain ja hallinnon eri tekstilajit, käsitellään oikeudellisen termistön käännösmenetelmiä, kartutetaan lain ja hallinnon termivarastoa tutustumalla eri oikeudenaloihin sekä keskeisiin tieto- ja termilähteisiin, vertaillaan eri oikeusjärjestelmiä ja analysoidaan tekstejä.

Vaadittavat opintosuoritukset

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Aktiivinen osallistuminen seminaariin ja harjoitustöistä suoriutuminen.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Kieliparisidonnaiset opinnot (Käännöstiede (saksa))
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö