x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TRSAAK3 Kirjallinen viestintä II 4 op

Yleiskuvaus

Pakollinen.

Osaamistavoitteet

Opiskelijan saksan kielen kirjalliset viestintätaidot lisääntyvät ja monipuolistuvat. Opiskelija hallitsee yhä vaativampia ammattimaisen ja akateemisen viestinnän tilanteita. Perehtyminen erilaisiin B-työkielisiin tekstilajeihin. Eri tekstilajien piirteiden tunnistaminen ja niiden viestinnällisen merkityksen oivaltaminen. Viestintäkeinojen omaksuminen ja aktiivinen soveltaminen.

Sisältö

Kääntämisen kannalta keskeisten tekstilajien analyysi ja tekstilajien erityispiirteiden tunnistamisen harjoittelu. Eri viestintätarkoituksiin suunnattujen tekstien laatiminen. B-työkieliseen kääntämiseen liittyviä tehtäviä kurssiin liittyvässä projektissa.

Vaadittavat opintosuoritukset

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Arviointi perustuu harjoitustöihin ja projektiin osallistumiseen.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden syksy

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö