x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TRSAAK1 Kieli- ja kulttuuriharjoittelu 4 op
Vastuutaho
Käännöstiede (saksa)

Yleiskuvaus

Pakollinen.

Osaamistavoitteet

Arkipäivä-, ammatti- ja/tai yliopistokulttuuriin perehtyminen saksankielisessä maassa. B-työkielitaidon vahvistaminen.

Sisältö

Omakohtainen tutustuminen saksankielisten maiden kulttuureihin, oman ja vieraan kulttuurin erojen ja yhtäläisyyksien tiedostaminen.

Vaadittavat opintosuoritukset

Vähintään kahden kuukauden oleskelu saksankielisessä maassa.

Arviointi ja arviointiperusteet

Hyväksytty/hylätty.
Todistus vähintään kahden kuukauden oleskelusta saksankielisessä maassa. Kirjallinen ja suullinen loppuraportti. Arviointi perustuu kirjalliseen ja suulliseen loppuraporttiin ja oleskeluajan luonteeseen ja kestoon. Suositeltavin suoritustapa on opiskelijavaihtoon osallistuminen.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö