x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TRSUPM4 Luova kirjoittaminen 2 op

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on kehittää opiskelijan kirjallista itseilmaisua, rohkeutta sekä havainnointi-, assosiointi- ja eläytymiskykyä.

Sisältö

Kurssilla tehdään luovuusharjoituksia sekä tuotetaan ja tutkitaan erityyppisiä tekstejä – omia ja muiden. Kurssilla harjoitellaan myös tekstien arviointia ja tulkitsevaa lukemista.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Pienryhmäopetus

Vaadittavat opintosuoritukset

Arviointi ja arviointiperusteet

Hyväksytty/hylätty.
Arviointi perustuu aktiiviseen osallistumiseen ja tehtäviin.

Suositellut suoritusajankohdat

4. tai 5. vuosi

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Jääskeläinen 2005, Sana kerrallaan. Johdatus luovaan kirjoittamiseen; Goldberg 2004, Avoin mieli. Kuinka elää kirjoittajan elämää.

Lisätietoja

Opintojakso on tarkoitettu vain monikielisen viestinnän ja käännöstieteen koulutusohjelman opiskelijoille.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Suomi A-työkielenä (Käännöstiede (suomi))
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Suomi A-työkielenä (Käännöstiede (suomi))
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö