x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TRMUS38 Monikielinen konferenssitulkkausseminaari 6 op
Vastuutaho
Käännöstiede
Edeltävät opinnot
Maisterinopintojen ensimmäisen vuoden tulkkauskurssit.
Osallistumisoikeus opintojaksolle:
  • Pääaineopiskelijoilla
  • Sivuaineopiskelijoilla

Yleiskuvaus

vapaaehtoinen

Osaamistavoitteet

Opiskelija syventää tietämystään konferenssitulkkauksen käytänteistä, oppii hallitsemaan konferenssitulkkaustilanteet, oppii toimimaan tulkkitiimissä eri rooleissa sekä kehittää valmiuksiaan toimia myös reletulkkina.

Sisältö

Konferenssitietämyksen kartuttaminen sekä tulkattavan ja konferenssitulkin rooleissa toimiminen opetustilassa ja kenttätilanteissa.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Harjoitukset 42 t 0 t

Lisäksi ryhmätyö

Opetuskieli

suomi, englanti, saksa, venäjä

Vaadittavat opintosuoritukset

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Arviointi perustuu harjoituksiin ja ryhmätyöhön.

Suositellut suoritusajankohdat

5. vuoden syksy
5. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kirjallisuudesta sovitaan kurssin yhteydessä.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö