x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TRMUS37 Monikielinen teknisen alan tulkkauskurssi 2 op
Vastuutaho
Käännöstiede
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Suositellaan:
Osallistumisoikeus opintojaksolle:
  • Pääaineopiskelijoilla
  • Sivuaineopiskelijoilla

Yleiskuvaus

valinnainen

Osaamistavoitteet

Opiskelija tutustuu teknisen alan tulkkaustilanteisiin, saa käsityksen alan erityispiirteistä sekä alan tulkkauksen periaatteista ja valmiudet toimia teknisen alan eri tulkkaustilanteissa.

Sisältö

Teknisen alan erilaisiin käytänteisiin tutustuminen, alan terminologiaan ja tulkkaustilanteiden erityiskysymyksiin perehtyminen sekä toimiminen tulkin ja tulkattavan roolissa opiskelutilassa ja kenttätilanteissa.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Harjoitukset 14 t 0 t

Opetuskieli

suomi, englanti, saksa, venäjä

Vaadittavat opintosuoritukset

Harjoitukset

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Arviointi perustuu harjoituksiin.

Suositellut suoritusajankohdat

5. vuoden syksy

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kirjallisuus sovitaan kurssin yhteydessä.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Valinnaiset opinnot (Käännöstiede)
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö