x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TRMUS36 Monikielinen liike-elämän tulkkauskurssi 2 op
Vastuutaho
Käännöstiede
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Suositellaan:
Osallistumisoikeus opintojaksolle:
  • Pääaineopiskelijoilla
  • Sivuaineopiskelijoilla

Yleiskuvaus

valinnainen

Osaamistavoitteet

Opiskelija tutustuu liike-elämän tulkkaustilanteisiin sekä oppii hallitsemaan liike-elämän tulkkauksen periaatteet ja saa valmiudet toimia liike-elämän eri tulkkaustilanteissa.

Sisältö

Liike-elämän erilaisiin käytänteisiin tutustuminen ja tulkkaustilanteiden erityiskysymyksiin ja terminologiaan perehtyminen sekä toimiminen tulkin ja tulkattavan roolissa opiskelutilassa ja kenttätilanteissa.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Harjoitukset 14 t 0 t

Opetuskieli

suomi, englanti, saksa, venäjä

Vaadittavat opintosuoritukset

Harjoitukset

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Arviointi perustuu harjoituksiin.

Suositellut suoritusajankohdat

5. vuoden syksy

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kirjallisuus sovitaan kurssin yhteydessä.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Valinnaiset opinnot (Käännöstiede)
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö