x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TRMUS35 Monikielinen konferenssitulkkauksen kurssi 4 op

Yleiskuvaus

pakollinen

Osaamistavoitteet

Opiskelija saa käsityksen erilaisista konferenssitulkkaustilanteista, oppii hallitsemaan konferenssitulkkauksen käytänteet ja erityiskysymykset sekä reletulkkauksen ja saa valmiudet toimia konferenssitulkkina.

Sisältö

Perehtyminen konferenssitulkkauksen erityispiirteisiin sekä eri aloja käsittelevien puheiden tulkkaaminen opiskelutilassa ja kenttätilanteissa.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Harjoitukset 28 t 0 t

Opetuskieli

suomi, englanti, saksa, venäjä

Vaadittavat opintosuoritukset

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Arviointi perustuu harjoituksiin.

Suositellut suoritusajankohdat

5. vuoden syksy

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kirjallisuus sovitaan kurssin yhteydessä.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö