x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TRMUS33 Monikielinen asioimistulkkausseminaari 4 op

Yleiskuvaus

pakollinen

Osaamistavoitteet

Opiskelija tutustuu asioimistulkkaukseen toimialana, saa käsityksen asioimistulkkauksen periaatteista ja asioimistulkkauksen kenttään kuuluvista erikoisaloista sekä saa valmiudet toimia asioimistulkkina.

Sisältö

Asioimistulkkauksen käytänteisiin ja eri aihealueisiin tutustuminen, aihealueiden terminologiaan ja asioimistulkkauksen erityiskysymyksiin perehtyminen sekä toimiminen asioimistulkin ja tulkattavan roolissa opiskelutilassa ja kenttätilanteissa.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Harjoitukset 42 t 0 t

Lisäksi ryhmätyö

Opetuskieli

suomi, englanti, saksa, venäjä

Vaadittavat opintosuoritukset

Harjoitukset ja ryhmätyö

Arviointi

Numerolla 1-5.

Suositellut suoritusajankohdat

4. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kirjallisuudesta sovitaan kurssin yhteydessä.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö