x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TRMUS30 Tulkin muisti ja muistiinpanotekniikka 3 op
Vastuutaho
Käännöstiede
Edeltävät opinnot
Aineopintojen tulkkauskurssit

Yleiskuvaus

pakollinen

Osaamistavoitteet

Opiskelija tutustuu tulkkausviestinnälle ominaisiin muistitoimintoihin, oppii kehittämään niitä, tiedostamaan oman muistikapasiteettinsa sekä hallitsemaan muistiinpanotekniikan.

Sisältö

Tutustuminen muistin toimintaan tulkkausviestinnässä sekä muistiinpanotekniikoihin kirjallisuuden avulla. Muisti- ja muistiinpanotekniikan harjoituksia.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Harjoitukset 28 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Harjoitukset.

Arviointi ja arviointiperusteet

Hyväksytty/hylätty.
Arviointi perustuu harjoituksiin.

Suositellut suoritusajankohdat

4. vuoden syksy

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kirjallisuus sovitaan kurssin yhteydessä.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö