x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TRMUS17 Kuva, sana ja ääni -multimodaalisuuskurssi 2 op

Osaamistavoitteet

Opintojakson aikana opiskelija oppii tulkitsemaan ammattimaisesti multimodaalisia tekstejä.

Sisältö

Luentoja multimodaalisuudesta ja sen vaikutuksista kääntäjän työhön. Kurssilla tutustutaan kuvan, sanan ja äänen vaikutuksiin kääntämisen eri konteksteissa.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Arviointi ja arviointiperusteet

Hyväksytty/hylätty.
Arviointi perustuu oppimispäiväkirjaan sekä harjoitustehtävän/-tehtävien tekoon tai vaihtoehtoisesti kirjallisuuskuulusteluun.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Tenttikirjallisuus: Herkman, J., Audiovisuaalinen mediakulttuuri. Vastapaino 2001.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö