x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TRENSM6 Leksikografia ja sanakirjat 2–4 op
Vastuutaho
Käännöstiede (englanti)

Osaamistavoitteet

Kurssin käytyään opiskelija on perehtynyt leksikografian yleisiin periaatteisiin, sen keskeisiin suuntauksiin ja tutkimustuloksiin ja osaa käyttää sekä sanakirjoja että korpuksia leksikografisessa ongelmanratkaisussa.

Sisältö

Kurssi perehdyttää opiskelijan leksikografisten ja korpustyökalujen ja aineistojen (sanakirjat, elektroniset sanakirjat, korpukset) käytön periaatteisiin sekä niiden käyttöön kääntäjän apuvälineenä.

Vaadittavat opintosuoritukset

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Atkins, Sue ja Rundell, Michael. The Oxford Guide to Practical Lexicography.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Valinnaiset opinnot (Käännöstiede (englanti))
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö