x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TRMUSM7 Tietokone kielentutkimuksen apuvälineenä 4 op
Vastuutaho
Käännöstiede

Osaamistavoitteet

Antaa perustiedot tietotekniikan käytöstä lingvistisen tutkimuksen eri vaiheissa: aineiston keräämisestä hypoteesien tarkistamiseen.

Sisältö

Luento- ja harjoituskurssi. Esitellään mm. aineiston keräystä ja käsittelyä, tekstikorpusten käyttöä, tilastotestejä.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Arviointi perustuu luennoille osallistumiseen ja harjoitustehtäviin.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö