x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TRMUS16 Lokalisoinnin peruskurssi 3 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee lokalisoinnin ammattikenttänä ja tutkimuskohteena sekä osaa analysoida ja arvioida lokalisoituja tuotteita.

Sisältö

Luentoja, analyysiharjoituksia ja kirjallisuutta sopimuksen mukaan.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Arviointi ja arviointiperusteet

Hyväksytty/hylätty.
Arviointi perustuu harjoitustöihin ja oppimispäiväkirjaan.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Sopimuksen mukaan artikkeleita ja kirjallisuutta:
Austermühl, F. 2001. Electronic Tools for Translators. (Benjamins)
Dunne, K. J.(Ed.) 2006: Perspectives on Localization. (Benjamins)
Esselink, B. 2000: A Practical Guide to Localization. (Benjamins)
Grünwied, Gertrud - Bartz, Wilfried -Wippler, Elmar 2006: Software-Dokumentation: Grundlagen - Praxis - Lösungen. (Expert-Verlag)
Kühn, Andrea 2008: Software-Lokalisierung mit Open-Source-Programmen: Die Alternative für Wirtschaft und Lehre.(Vdm Verlag Dr Müller)

Lisätietoja

Teknisen viestinnän erikoistumisopintoja suorittavat opiskelijat voivat osallistua tämän opintojakson opetukseen (oppimispäiväkirjat vastaanottaa teknisen viestinnän lehtori).

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö