x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TRMUS15 Informaatiosuunnittelu 3 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee erilaisia lähestymistapoja informaation järjestämiseen ja hallintaan sekä kykenee osallistumaan sisältötuotteen sisällön ja visuaalisen ilmeen käyttäjälähtöiseen suunnitteluun.

Sisältö

Luentoja, harjoituksia ja kirjallisuutta.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Arviointi perustuu harjoitustehtäviin.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Nielsen, J. ja Tahir, M. Kotisivun suunnittelu — Miten teet vetävimmät web-sivut. Suom. Ketola, V-P. IT Press 2002.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö