x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TRMUS5 Omavalintaiset opinnot 2–6 op

Osaamistavoitteet

Tämän opintojakson tarkoitus on syventää opiskelijan tietoja jollain häntä itseään kiinnostavalla käännöstieteen tai jonkin lähitieteen osa-alueella ja tukea pro gradu -tutkielman kirjoittamista.

Sisältö

Opiskelijan itse valitsemia vierailuluentoja, studia generalia -luentoja, väitöstilaisuuksia, seminaareja tai muita kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikössä tai muualla yliopistossa järjestettäviä tapahtumia, joista kirjoitetaan oppimispäiväkirja. Kaksi opintopistettä saa kuudesta luennosta. Vaihtoehtoisesti opiskelija voi myös lukea alan kirjallisuutta ja kirjoittaa esseen jostain häntä kiinnostavasta aihepiiristä. Suoritusmerkintä voidaan myös antaa, jos opiskelija on itse pitänyt luentoja tai muita käännöstieteen alaan liittyviä esityksiä. Erilaisista suoritusvaihtoehdoista voi neuvotella assistentin kanssa.

Vaadittavat opintosuoritukset

Arviointi ja arviointiperusteet

Hyväksytty/hylätty.
Hyväksymismerkintä annetaan oppimispäiväkirjan tai esseen perusteella.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö