x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TRMUS3 Sivuainetutkielma 15 op
Vastuutaho
Käännöstiede
Osallistumisoikeus opintojaksolle:
  • Sivuaineopiskelijoilla

Osaamistavoitteet

Opiskelija oppii soveltamaan oman tieteenalansa tieteellistä tietoa ja tieteellisiä menetelmiä ja saa valmiuksia itsenäisen tutkimuksen tekoon.

Sisältö

Tutkielman aiheen valinta ja sen edellyttämään tieteelliseen metodologiaan perehtyminen. Tutkielman kirjoittaminen ohjauksessa. Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikön tutkielmaohjeet löytyvät yksikön verkkosivuilta osoitteesta: http://www.uta.fi/ltl/opiskelu/kaytannot/tutkielmat.html

Vaadittavat opintosuoritukset

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö