x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TRMUS2 Pro gradu -tutkielma 35 op
Vastuutaho
Käännöstiede
Osallistumisoikeus opintojaksolle:
  • Pääaineopiskelijoilla

Osaamistavoitteet

Opiskelijalla on valmiudet tehdä itsenäinen tutkimus, jonka avulla hän osoittaa omaavansa tutkintoja koskevan asetuksen (794/2004) 12§:n mukaiset valmiudet oman tieteenalansa "tieteellisen tiedon ja tieteellisten menetelmien soveltamiseen" rajatun tutkimuskysymyksen tarkastelussa.

Sisältö

Opiskelija laatii vähintään 60 sivun mittaisen tutkielman A- tai B-työkielellään.

Pro gradu -tutkielman alkuun liitetään yhden sivun mittainen suomenkielinen tiivistelmä. Lisäksi tutkielman loppuun liitetään 10-15 sivun mittainen, pääkieliparin toisella kielellä laadittu lyhennelmä. Jos tutkielma on kirjoitettu suomeksi, lyhennelmä laaditaan vieraalla kielellä; jos tutkielma on kirjoitettu vieraalla kielellä, lyhennelmä laaditaan suomeksi. Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikön tutkielmaohjeet löytyvät yksikön verkkosivuilta osoitteesta: http://www.uta.fi/ltl/opiskelu/kaytannot/tutkielmat.html

Vaadittavat opintosuoritukset

Arviointi

Approbatur-laudatur.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö