x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
RANSSV10 Julkishallinnollinen kääntäminen 5 op
Vastuutaho
Ranskan kieli
Osallistumisoikeus opintojaksolle:
  • Pääaineopiskelijoilla
  • Sivuaineopiskelijoilla

Osaamistavoitteet

Valmius ymmärtää virallisten käännösten luonne ja laatimisprosessi, alan säädösten tuntemus, taito laatia päteviä käännöksiä ja niihin liittyvän oikeudellisen vastuun tiedostaminen.

Sisältö

Tutustuminen viralliseen kääntämiseen ammattitoimintana, virallisen kääntämisen menetelmiin ja sitä ohjaaviin asiakirjoihin.

Opetuskieli

ranska, suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
II. Valinnaiset opinnot (Ranskan kieli)
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Vapaaehtoiset opinnot (Ranskan kieli)
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö