x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
RANSAV5 Kontrastiivinen analyysi 5 op

Osaamistavoitteet

Kurssilla tarkastellaan vieraan kielen rakenteita oman äidinkielen taustaa vasten.

Sisältö

Kurssilla vertaillaan suomen ja ranskan kielen rakenteellisia erikoispiirteitä.

Opetuskieli

ranska

Vaadittavat opintosuoritukset

Luentosarja ja ohjatut harjoitukset tunnilla. Kurssin menestyksellinen suorittaminen edellyttää luennoilla käsitellyn aineiston hallintaa.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Luentosarja ja harjoitukset. Kurssin menestyksellinen suorittaminen edellyttää luennoilla käsitellyn aineiston hallintaa.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden syksy
2. vuoden kevät
3. vuoden syksy
3. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kurssilla käytetään opettajan laatimaa materiaalia.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
II. Valinnaiset kurssit (Ranskan kieli)
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Vapaaehtoiset opinnot (Ranskan kieli)
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö